Sun Microsystems anuncia el llançament de MySQL 5.1

Compartir

Impulsa el rendiment i simplifica la gestió de les bases de dades de gran escala. La nova versió de la base de dades Open Source més coneguda del món sobrepassa ja les 250.000 descàrregues en els seus primers 10 dies de disponibilitat.


Nota de premsa – Sun Microsystems ha anunciat la disponibilitat de MySQL 5.1, una nova versió de la base de dades Open Source més coneguda del món. Dissenyada per millorar el rendiment i simplificar la gestió de les aplicacions de bases de dades de gran escala, el programari per a sistemes en producció MySQL 5.1 ja es pot descarregar des de l’adreça http://dev.mysql.com/downloads/.

El nombre de descàrregues de MySQL 5.1 ha arribat ja a les 250.000 d’ençà que es va posar a disposició de la comunitat fa deu dies. Aquesta mostra d’interès i adopció per part de la comunitat s’afegeix a la bona acollida que han tingut els anuncis realitzats per Sun durant aquest trimestre en relació amb la base de dades, entre els quals s’hi inclou Sun Systems per a MySQL així com la nova eina SMySQL Analyzer que forma part del servei de pagament per subscripció de MySQL Enterprise.

"El baix cost total de MySQL 5.1 juntament amb el seu alt rendiment, escalabilitat i capacitats empresarials la converteixen en la base de dades idònia per a grans corporacions i companyies Web, especialment ara en l’actual clima econòmic", indica Marten Michos, vicepresident sènior del Grup de Bases de Dades de Sun Microsystems. "Amb més d’un quart de milió de descàrregues de MySQL en els seus primers deu dies, estem orgullosos d’oferir aquest producte que està despertant tant d’interès per part de la comunitat open source".

Nous informes de la indústria posen de relleu la maduresa i el creixement continuat que està experimentant el mercat de sistemes de gestió de bases de dades open source (Database Management Systems o DBMS). A l’informe de Gartner "The Growing Maturity of Open-Source Database Management Systems", publicat el novembre de 2008, Donald Feinberg, vicepresident i analista distingit, informa que un estudi dut a terme recentment per la consultora va demostrar un creixement del 50% des del 2007 al 2008 en l’ús de sistemes DBMS open source en producció. L’informe repeteix els resultats d’anteriors investigacions pel que fa a l’augment dels ingressos en el segment de DBMS open source, amb un creixement del 42% des del 2006 al 2007, sobrepassant el mercat global de DBMS xifrat en un 13%. Gartner espera que el creixement CAGR en el segment dels DBMS open source sigui del 40% durant els propers cinc anys, arribant a suposar un mercat de 1.000 milions de dòlars en el 2013.

Feinberg ofereix una sèrie de recomanacions per a aquelles companyies que estiguin considerant adoptar productes DBMS: "El cost-benefici d’utilitzar un DBMS open source està augmentant, mentre que el risc disminueix. Els motors DBMS open source poden ser emprats per a aplicacions de missió crítica amb menys riscos que fa alguns anys". A més, "si les capacitats tècniques del personal són fortes, l’ús d’un DBMS open source en entorns de missió crítica és possible- amb les implicacions òbvies del cost dels recursos per gestionar els DBMS i aplicacions". Finalment, indica que "únicament cal emprar un motor DBMS open source que sigui subministrat per un proveïdor que controli o participi en l’enginyeria del DBMS" i recomana així mateix "adquirir sempre suport per subscripció quan s’utilitzi en entorns en producció".

L’informe complet de Gartner es troba disponible a:
http://mediaproducts.gartner.com/reprints/sunmicrosystems/volume1/article2/article2.html

Entre les principals millores que aporta MySQL 5.1 cal destacar:

– Partició en taules i índexs – MySQL 5.1 suporta cinc formes de particionament horitzontal de dades fet que permet accelerar els temps de resposta a les peticions ja que només examina la part de les dades necessàries, no tota la taula o índex. A més, la partició simplifica les operacions d’emmagatzematge i manteniment.

– Replicació basada en files i híbrida – MySQL 5.1 inclou dues noves opcions de replicació. La replicació basada en files replica els canvis de dades entre el servidor central i els seus servidors esclaus, i la replicació híbrida empra o la replicació basada en instruccions o en files depenent de les operacions individuals SQL – això permet aconseguir i mantenir l’esquema de replicació més eficient i segur per a l’aplicació.

– Planificador d’esdeveniments – Aquesta nova eina permet als desenvolupadors planificar de manera automàtica recorrent a les tasques basades en SQL per executar en el servidor de base de dades. Ofereix un major suport a les tasques específiques de base de dades que les disponibles en els planificadors de tasques de CRON en Linux o Unix o Microsoft Windows.

– Nou analitzador de consultes MySQL – Disponible per als subscriptors de MySQL Enterprise premium, aquesta nova eina millora la velocitat i temps operacional de les aplicacions de base de dades MySQL monitoritzant el rendiment de les peticions per identificar i corregir els problemes en el codi SQL. Ja està disponible una versió de prova de trenta dies per al servei MySQL Enterprise, incloent el nou analitzador de consultes MySQL de manera gratuïta a http://www.mysql.com/trials.

Plataformes i disponibilitat

MySQL 5.1 està disponible per a una gran varietat de plataformes de maquinari i programari, incloent Red Hat Enterprise Linux, SuSE Enterprise Linux Server, Microsoft Windows, Sistema Operatiu Solaris 10, Mac OS X, FreeBSD, HP-UX, IBM AIX, IBM i5/OS i altres distribuïdors Linux.

MySQL 5.1 està disponible en tres versions depenent de les necessitats del client:
– MySQL Community Server – Versió open source de la base de dades MySQL de Sun, disponible gratuïtament. Amb llicència GPL, aquesta versió està dirigida a desenvolupadors i professionals que no requereixen suport comercial o serveis afegits.
– MySQL Enterprise Server – Inclòs dins de la subscripció a MySQL Enterprise, és la versió més fiable, segura i actualitzada de la base de dades MySQL, dirigida a usuaris de TI corporatius. Compta amb actualitzacions mensuals del programari i service packs trimestrals amb les darreres novetats.
– MySQL Embedded Server – Aquesta versió amb llicència comercial del programari MySQL permet als ISVs i OEMs incloure la base de dades en els seus propis productes, sense els requeriments de lliure distribució de la llicència GPL.

Per a més informació sobre MySQL 5.1 visiteu http://dev.mysql.com/downloads/.

Guillem Alsina