Sun Microsystems crea el nou entorn virtual de formació Sun Open Learning Center

Compartir

Ja hi ha més de 500.000 professionals certificats en tecnologia Sun a tot el món. Sun publica un nou white paper sobre com millorar el rendiment operacional dels departaments de TI.


Nota de premsa – Sun Microsystems ha anunciat el llançament del seu nou Sun Open Learning Center (http://www.sun.com/openlearning/), un innovador entorn virtual a través del qual professionals i estudiants de tecnologia poden accedir de forma senzilla als continguts per certificar-se en tecnologies Sun.

Amb més de 13 milions de llicències de Solaris(TM) 10 registrades, existeix una gran demanda de professionals amb coneixements sobre administració de sistemes sobre Solaris(TM) 10. Solaris(TM) 10 està suportat en més de 1.000 plataformes basades en SPARC i x86 i executa més de 7.000 aplicacions – una quantitat molt superior a qualsevol altre sistema operatiu-.

Sun Open Learning Center proporciona a aquests professionals i estudiants continguts multimèdia, simulacions de sistema, jocs interactius i altres oportunitats per a què l’estudiant pugui auto-avaluar-se. També es pot completar la formació amb laboratoris pràctics a través de l’entorn On Demand Labs i visitar els Campus Solaris a Second Life per aprendre més sobre les noves capacitats i funcionalitats de la darrera versió del sistema operatiu Solaris(TM) 10.

El contingut del curs per a la certificació “Administrador de Sistemes Certificat en Sun per a Solaris 10” s’ofereix ara a través d’un format de formació basat en tasques, fet que el diferencia d’altres ofertes de formació en línia. A més, Sun ha afegit la nova certificació “Sun Certified Solaris Associate” per facilitar encara més les coses als nous usuaris de Solaris.

Arribar a la xifra de 500.000 professionals certificats en tecnologia Sun distingeix el programa Sun Certified com un dels programes d’elit de formació i certificació en el sector de les TI i demostra al seu torn la demanda continuada de tecnologies Sun al mercat”, indica Karie Willyerd, vicepresident i director de formació de Sun. “Dos dels majors factors d’èxit d’aquest programa són les certificacions professionals per a desenvolupadors en tecnologia Java i la creixent popularitat del sistema operatiu Solaris”.

Els professionals certificats en Sun milloren el rendiment dels seus equips

Un white paper publicat recentment per la consultora IDC i patrocinat per Sun confirma el gran impacte que té la certificació en tecnologia Sun sobre el rendiment dels equips de TI. En aquest document*, Cushing Anderson, analista d’IDC, indica que “L’increment dels membres amb Certificació Sun en un equip impacta directament sobre el rendiment del mateix”. I afirma que “Els equips amb el 50% dels seus membres certificats en les tecnologies i processos més rellevants de Sun aconsegueixen el més alt nivell de rendiment operacional”.

Sobre el programa Sun Certified

Sun Certified és un programa de certificació professional d’àmbit mundial que ofereix mesures fiables i estandarditzades sobre el coneixement i les aptituds en tecnologia Sun. Sun ofereix actualment certificacions per a desenvolupadors d’aplicacions en tecnologia Java, per a administradors de sistemes en sistema operatiu Solaris i Sun Cluster, i per a integradors de sistemes que emprin Java CAPS. Més detalls sobre el programa a: http://www.sun.com/training/certification.

* Està disponible un webcast amb Cushing Anderson sobre Implantació i Desenvolupament d’Aplicacions d’IDC sobre el rendiment dels equips de TI a l’adreça: http://www.sun.com/training/certification/idc.html.

Guillem Alsina