Tecnologia promoguda per Google facilita l’execució de codi natiu x86 en un navegador web

Compartir

De moment es troba en una fase primerenca de desenvolupament, malgrat que ja es pot provar, i s’està treballant en què pugui executar mòduls natius d’altres plataformes diferents de la x86.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – L’objectiu d’aquesta aplicació no pot resultar més atractiu: executar aplicacions compilades per a l’arquitectura x86 en un navegador web. Explicant-ho d’una forma més senzilla, executar un programa d’ordinador dins d’un navegador, independentment de la plataforma sobre la qual s’executi aquest navegador.

Això ens permetria executar aplicacions natives d’un PC en un Safari sobre Mac OS X, en un Opera sobre Windows o en un Firefox sobre OpenSolaris, per posar només uns pocs exemples de combinacions possibles.

Native Client surt del reeixit "viver" d’aplicacions informàtiques Google Code, un lloc en el qual els programadors que treballen amb codi lliure poden allotjar els seus projectes gaudint a més del ressò i la col·laboració que els pot proporcionar la comunitat que s’aplega al seu voltant. La disponibilitat de les API’s per utilitzar els diferents serveis de Google i fins i tot la possibilitat de què la multinacional d’Internet es fixi en el nostre projecte i l’apadrini són altres estímuls.

Tècnicament, i segons s’explica en el bloc de Google, la càrrega de treball recau a la part client, a l’ordinador local de l’usuari, aprofitant així la potència de CPU que no s’utilitza amb les molt més simples aplicacions web. El programari consisteix en un plugin per al navegador, un runtime (que és l’encarregat d’executar de manera efectiva el codi màquina natiu de la plataforma x86 i passar els resultats al plugin per a la seva visualització dins del navegador) i una sèrie d’utilitats de compilació basades en l’eina lliure GCC.

De moment, aquesta tecnologia es troba en un estat embrionari, és funcional però encara li manca molt de camí per recórrer. Google ha decidit fer-la pública per treballar conjuntament amb la comunitat de desenvolupadors i especialment amb aquells dedicats als aspectes de recerca i desenvolupament, i seguretat.

Precisament la seguretat ha estat un dels temes que més s’han mirat en aquest desenvolupament, establint una sèrie de regles que els mòduls de programari desenvolupats han de complir.

S’està treballant també en afegir suport per a altres arquitectures de maquinari diferents de la x86 com poden ser la PowerPC o l’ARM.

Guillem Alsina