El prepagament en el mòbil deixa de ser un negoci?

Compartir
Els usuaris de prepagament, a la baixa

Els usuaris de prepagament, a la baixa

Les tendències apunten a l’auge dels smartphones, un ecosistema en el qual no tenen sentit les actuals tarifes prepagament.

Actualment, i amb poques paraules, les operadores de telefonia mòbil tenen dos tipus de clients: els de prepagament i els de contracte. Tot i això, els interessa que el màxim nombre possible d’aquests se’n vagi cap a un contracte, ja que sempre seran més susceptibles de realitzar una despesa més gran i contractar serveis afegits que els de prepagament. El fet de que, en aquests darrers, es pugui controlar en cada moment quin saldo queda i amollar la conducta amb el terminal a aquest saldo, els fa menys interessants per a les operadores.

Per això, la massiva adopció de smartphones que estem vivint ha vingut muntada a lloms de les tarifes de contracte, sense opcions per a tarifes prepagament o amb molt poques d’aquestes. El creixement del mercat dels smartphones està, doncs, tenint com a efecte col·lateral la davallada de les targes prepagament en telefonia mòbil.

Aquesta davallada s’ha comprovat com a bastant pronunciada en determinats mercats com el britànic, en el qual segons les estadístiques l’any passat fou el primer en què es va acabar amb menys usuaris de targes prepagament que en començar. D’ençà de l’increment del 6,9% del 2006, es va anar baixant fins a l’escàs 0,3% positiu del 2008 amb un lleuger augment a 0,7% en el 2009, però finalment el 2010 es va tancar amb una pèrdua del 8,8%, coincidint amb el gran auge dels smartphones.

Els smartphones són els grans culpables de la davallada en la modalitat de prepagament. Imatge d'Incase a Flickr sota llicència Creative Commons

Els smartphones són els grans culpables de la davallada en la modalitat de prepagament. Imatge d'Incase a Flickr sota llicència Creative Commons

Sempre hi haurà consumidors que prefereixin una tarja prepagament a un contracte, però la qüestió és si aquests sortiran a compte a les operadores i, per tant, aquestes els facilitaran productes d’acord amb les seves preferències. Una altra circumstància és que, en molts països en els quals abans es podia entrar en una botiga de telefonia a comprar una tarja sense facilitar cap dada personal, des de fa uns pocs anys això ja no és possible, i s’ha de formalitzar un full d’inscripció, una mena de contracte sense les condicions del que s’entén habitualment per un contracte amb l’operadora (per exemple, no obliga a permanència).

Les targes prepagament podrien sobreviure en determinats nínxols, com per exemple per a visitants que van a un país estranger i volen un número de telèfon d’allà per a poder trucar a casa seva. D’altra banda, probablement aquesta línia de negoci anirà a la baixa en els anys vinents entre el públic en general, mentre que els contractes amb les operadores aniran a l’alça.

 

Copyleft 2011 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina
Etiquetes: