Tim Berners-Lee analitza les principals amenaces que pateix la Web

Compartir

InternetEl creador de la Web arremet contra aquells que volen eliminar la neutralitat de la Xarxa i contra les xarxes socials.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Sir Tim Berners-Lee és el creador de la World Wide Web o, simplement, Web, el servei d’Internet sobre el qual es basen avui en dia tots els altres. És per això que les seves paraules són especialment importants i, amb motiu del 20è aniversari del seu invent que es celebrarà al desembre, ha signat un article per a la prestigiosa revista Scientific American en el qual analitza les amenaces a les quals es troba sotmesa actualment la Web i el seu futur.

Entre les amenaces que enumera Sir Berners-Lee en el seu escrit, destaca la recollida de dades darrere dels murs tancats de les xarxes socials, així com la voluntat de les operadores més grans de prioritzar un tipus de tràfic per sobre d’un altre trencant d’aquesta manera l’anomenada “neutralitat de la xarxa” que consisteix en no oferir avantatges al tràfic generat per uns serveis davant d’altres, si no que sigui la demanda del públic la que de manera natural seleccioni.

També la vigilància a la que estem sotmesos els internautes per part dels governs de tot el món és objecte de crítica per part de Tim Berners-Lee. Aquesta es manifesta en lleis que obliguen els proveïdors de continguts a emmagatzemar dades dels seus usuaris durant un temps determinat que han de ser posades a disposició de les autoritats sota determinades circumstàncies.

Sir Berners-Lee fa una crida als internautes, als usuaris, per tal que es rebel·lin i protestin contra aquestes pràctiques que, segons ell, poden provocar la ruptura de la Web en illes fragmentades, un efecte que s’estendrà als smartphones i als moderns tablets, amb lògica si pensem que aquests aparells disposen de navegador, connectant-se a la, encara avui, estàndard Web.

Un atac amb lògica

Què no diria el bo d’en Tim sobre les xarxes socials quan Facebook s’ha erigit en la principal rival de Google! (empresa aquesta darrera per a la qual treballa Sir Berners-Lee), o de la neutralitat a la xarxa quan l’amenaça a aquesta última també ho és al negoci de la companyia del cercador… Si les operadores poden primar un tràfic sobre un altre, obligaran a Google a donar-los una part dels seus beneficis a canvi de no donar prioritat als seus competidors que sí que poden estar disposats a pagar per fer-se amb aquest lloc o, fins i tot, a impedir l’accés a uns serveis en favor d’altres.

La crida de Tim Berners-Lee no és en absolut gratuïta, malgrat que els perills que enumera no només afecten a Google; associacions d’internautes, grups d’interès i altres al voltant del món defensen els mateixos postulats que la companyia del cercador en benefici dels usuaris.

Copyleft 2010 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina