Totes les trucades a Europa, a preu local a partir del 2014

Compartir

Neelie Kroes segueix endavant amb el pla de Mercat Digital Únic per a la Unió Europea, del qual el primer pas públic i visible n’és l’eliminació de les tarifes de roaming i les trucades internacionals per a l’estiu vinent.

Icònica imatge de Neelie Kroes en un acte de l'Agenda Digital Europea. Fotografia de la Open Knowledge Foundation a Flickr sota llicència Creative Commons

Icònica imatge de Neelie Kroes en un acte de l’Agenda Digital Europea. Fotografia de la Open Knowledge Foundation a Flickr sota llicència Creative Commons

No va ser per res que l’embrió de la Unió Europea fos batejat com a Comunitat Econòmica Europea (CEE), doncs la seva intenció era crear un mercat únic que beneficiés a tots els seus participants. Amb els anys, l’adhesió de nous països, l’evolució del projecte politicosocial europeu, i tot i les traves amb les quals s’ha trobat en el seu camí, aquest mercat ha anat creixent, però deixant al marge l’àmbit digital. Un bon exemple d’això són les tarifes de roaming, que les operadores apliquen quan un ciutadà surt del seu país i ha de trucar per telèfon o rebre trucades encara que es trobi en un altre país europeu.

La intenció de combatre les tarifes de roaming ve de lluny, i s’ha anat concretant gradualment en successives baixades dels imports d’aquesta mena d’impost que apliquen les operadores. Fins i tot si tenim senyal d’una filial de la nostra mateixa operadora (per exemple, Vodafone a Anglaterra quan la nostra línia és de Vodafone Espanya), paguem aquest sobrecàrrec.

Però l’equip de Neelie Kroes a l’Agenda Digital Europea, compromès amb el pla de Mercat Digital Únics’ha reafirmat en la decisió presa d’eliminar totalment les tarifes de roaming a l’estiu de l’any vinent, 2014. No només serà el roaming en les línies mòbils, si no també l’eliminació del sobrecost que representen les trucades internacionals.

La proposta -que encara ha de seguir un recorregut polític fins ser aprovada- preveu la protecció de la neutralitat a la Xarxa, la qual cosa obliga les operadores a no discriminar en funció del servei online emprat per l’usuari, així com mesures compensatòries per a les empreses operadores.

Entre aquestes s’hi troba la llicència única europea per oferir servei en tots els estats de la Unió. Fins ara, per treballar en un país, una operadora havia de demanar permís a les autoritats reguladores d’aquell estat, el que provoca que expandir-se a través del vell continent sigui com una partida de Risk en la qual cal anar territori per territori.

Això també comporta l’haver de disposar d’una infraestructura en cadascun dels països en els quals s’opera, per tal de poder facturar i oferir servei des d’allà. Amb l’entrada en vigor del pla de Mercat Digital Únic per a la UE, tota aquesta infraestructura podria ser simplificada, malgrat que la part negativa d’això és que segurament portarà a l’acomiadament de treballadors.

El més probable és que el mercat europeu de les operadores se simplifiqui, essent absorbides les empreses més petites per part d’altres més grans i amb més projecció internacional.

Altres són més pessimistes sobre l’impacte que podrà provocar aquesta iniciativa entre la indústria europea de les telecomunicacions, com la consultora Strand Consulting, que prediu una mena d’apocalipsi en aquest teixit industrial: sense els ingressos extra procedents del roaming, les operadores deixaran d’invertir en I+D, la qual cosa al seu torn portarà a una paràlisi del sector.

Tot i que no admeses oficialment, les pressions exercides sobre l’Agenda Digital europea per a què cedeixi totalment o parcial en el seu pla de Mercat Digital Únic a favor dels interessos de les operadores, encara poden tenir alguna cosa a dir en l’any que queda per davant.

La data fixada en la proposta per a fer desaparèixer el roaming intracomunitari és l’1 de Juliol del 2014.

 

Copyleft 2013 El Mur Tecnològic
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà El Mur Tecnològic

Guillem Alsina
Etiquetes: