Un dels principals llenguatges de programació serà actualitzat

Compartir

Gran quantitat de millores per a un C++ que vol ser més fàcil per als programadors novells sense perdre res de la seva tradicional potència i flexibilitat.

Redacció – Recentment, el comitè de la ISO (International Standards Organization) encarregat de l’estandardització del llenguatge C++, ha completat l’aprovació dels canvis tècnics en la nova versió d’aquest estàndard de programació, que s’ha anomenat C++0x. La publicació definitiva de les especificacions s’espera per a algun moment del 2011.

Derivat del llenguatge C per a permetre l’ús del paradigma de programació orientada a objectes i creat a principis de la dècada dels 80 per Bjarne Stroustrup, aquest llenguatge híbrid s’ha convertit amb el temps en un dels més emprats, especialment per a la creació de programari que hagi de ser portat entre unes quantes plataformes maquinari. Un bon exemple de la seva versatilitat és el fet que molts sistemes operatius s’escriuen en C++.

Algunes de les novetats que aporta el nou estàndard van dirigides a facilitar l’aprenentatge del llenguatge sense disminuir gens ni mica la usabilitat i la flexibilitat, incrementar la possibilitat de treballar directament amb el maquinari (mitjançant, per exemple, la inserció de codi màquina enmig del codi C++), i millores en els temps de compilació i execució.

Òbviament, és impossible llistar aquí absolutament totes les novetats que incorpora la nova versió de l’estàndard, que anirà sent incorporat al llarg dels mesos posteriors a la seva publicació pels productors d’eines de programació.

Copyleft 2011 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina