Vídeo i àudio estandarditzats a l’HTML 5, si, però amb quins còdecs?

Compartir

InternetEl W3C ha fet un esforç notable per incloure en la propera versió del llenguatge de definició de pàgines web els tags necessaris per encastar àudio i vídeo de manera que els diferents navegadors que hi ha al mercat puguin reproduir aquests elements sense necessitar la instal·lació de plug-ins de cap mena, al contrari del què passa actualment. Si bé els tags sembla que ja estan gairebé del tot definits, encara no es sap ben bé el que passarà amb els còdecs emprats.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Més fusta, és la guerra! o, en aquest cas –i permeteu-me parodiar la famosa frase dels germans Marx–, el què hauríem de demanar són més còdecs. I el motiu d’aquesta petició no és cap altre que l’esforç que està duent a terme el World Wide Web Consortium (W3C) per a estandarditzar la reproducció d’àudio i vídeo a les pàgines web.

En aquests darrers dos anys s’han popularitzat extraordinàriament els llocs que inclouen vídeo. És el que podríem batejar com a “fenomen YouTube” en honor del lloc web que va encetar la revolució del vídeo en línia. Com els blocs, els wikis, twitters, xarxes socials i altres serveis de la Web 2.0, el fenomen del vídeo en línia ha explotat gràcies a la participació ciutadana. Molts milers d’internautes pengen a diari les seves vídeocreacions a YouTube i llocs semblants, que són vistes per altres milions d’internautes. La Web s’ha tornat multimèdia.

Si bé els tags per indicar un contingut d’àudio o vídeo ja estan definits a l’esborrany de l’HTML 5, no passa el mateix amb els còdecs (la forma en què es codifica, transmet i es reprodueix ja en el navegador) a emprar. Cada fabricant aposta pels seus, i intenta imposar-los d’una o altra manera. Això mateix ha revelat Ian Hickson en un missatge de correu a la llista de distribució de la comunitat WHATWG.

Hickson és el creador dels tests Acid2 i 3 que mesuren el grau de compatibilitat d’un navegador web amb els estàndards consensuats pel W3C, a més de participar en la redacció de les especificacions de l’HTML 5.

En el seu missatge Hickson afirma que de moment no hi ha cap còdec que accepti de manera universal tota la indústria, i esmenta els següents problemes:

  • Apple refusa implementar Ogg Theora en QuickTime per defecte, escudant-se en la manca de suport via maquinari i en un marc de patents incert

  • Google ha implementat H.264 i Ogg Theora en Chrome, però no proporciona llicències per al còdec del primer a terceres parts adduint que la seva codificació encara el fa inutilitzable per a YouTube

  • Opera es nega a implementar suport per a H.264, qualificant “d’obscè” el cost de les llicències de patents per a això

  • Mozilla també es nega a incorporar suport per a H.264 per motius semblants als d’Opera, més vinculats amb terceres parts que empren el seu codi font lliure

  • Microsoft no ha comentat absolutament res al respecte

Hickson es mostra partidari d’oficialitzar Ogg Theora com el còdec a utilitzar per al vídeo amb els tags corresponents de l’HTML 5, però davant les dificultats fruit dels desacords, ha modificat la seva postura i en la secció de definició dels còdecs a emprar ho ha deixat en blanc, quelcom semblant al què va passar en el seu moment amb altres tags com el d’imatge.

En l’àudio passa més o menys el mateix, però amb una situació menys crítica ja que on de veritat se la juguen els productors de navegadors i de continguts és en l’àmbit del vídeo.

Tot i que aquest cas pugui semblar complicat, no és en essència gaire diferent del què va passar en el seu moment amb les imatges. Quin format triar? JPEG, GIF, BMP, TIFF, PNG? No van ser tots, no van ser tal vegada els què tothom volia, però es va arribar a un consens, a un equilibri, i va ser gràcies a un procés semblant a la selecció natural. Amb el vídeo i l’àudio passarà exactament el mateix.

Copyleft 2009 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)