Webinos: la Unió Europea aposta per una plataforma d’execució de soft independent de sistema operatiu

Compartir

Unió EuropeaLa Unió Europea va acordar la setmana passada invertir en una plataforma d’execució d’aplicacions i serveis online oberts i que funcioni independentment de plataforma. El projecte compta amb el suport de companyies com Telefónica, Deutsche Telekom, Sony Ericsson o entitats com el W3C.

Redacció – Ja al juny es va produir una primera manifestació en favor de l’ús del programari lliure a nivell institucional per boca de Neelie Kroes, Comissària Europea per a l’Agenda Digital, que ara es materialitza en la iniciativa Webinos.

Dins del setè Programa Marc, la Unió Europea ha finançat amb 10 milions d’euros a l’Institut Fraunhofer de Sistemes de Comunicació Oberta (Alemanya) per a la creació d’una plataforma d’aplicacions online (cloud) independent de dispositiu i sistema operatiu, que pugui ser executada en qualsevol màquina, ja sigui un ordinador de sobretaula o un smartphone/tablet a través d’un navegador web.

El W3C (part integrant d’aquest projecte) ha anat desenvolupant al llarg del temps una sèrie d’estàndards que, en principi, ja faciliten aquesta transversalitat i independència de les aplicacions, però la proliferació de les plataformes mòbils molts dels browsers de les quals no són prou potents com per a incloure tot el que és necessari (per exemple, motor de JavaScript), ha fet que aquesta suposada homogeneïtat no arribi tant al món dels smartphones.

Una part important d’aquest projecte seran els dispositius presents en vehicles, explicitats en els objectius del grup de treball, i convertint-se em sector del qual se n’espera un gran creixement dels sistemes d’infotainment (information+entertainment, unió entre informació i oci digital).

La idea principal és traslladar les aplicacions instal·lades en local a serveis online executables indistintament i sense canvis en qualsevol plataforma ja sigui PC de sobretaula, smartphone o tablet, i independentment del sistema operatiu i navegador que aquest empri. El projecte també queda obert a col·laboradors externs de qualsevol mena.

Més informació

Lloc web de Webinos

Copyleft 2010 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)