Wikipedia ja té una font de dades estructurades

Compartir

Wikidata serveix a les 280 versions idiomàtiques de l’enciclopèdia lliure.

Pàgina de Wikidata

Pàgina de Wikidata

Anunciat fa un any, el projecte Wikidata ha començat a servir dades a les 280 versions idiomàtiques de la Wikipedia aquesta mateixa setmana.

Wikidata és una forma efectiva de mantenir les dades de manera consistent a través de totes les versions de la Wikipedia, sense haver de modificar les 280 versions diferents d’un mateix article (una per a cada idioma), ja que consisteix en un repositori comú de dades estructurades que, després de ser introduïdes, poden ser utilitzades tant des de la Wikipedia com en aplicacions desenvolupades per terceres parts.

El nou projecte de Wikimedia Foundation (el primer des del 2006) complementa altres projectes paral·lels a la Wikipedia, com poden ser Wikimedia Commons (contingut multimèdia per als articles). El tipus de dades que guarda són aquelles que es poden estructurar i reutilitzar per a diversos articles com, per exemple, dades biogràfiques sobre personatges cèlebres (data i lloc de naixement, estudis, noms dels pares,…).

Fins ara, en cada versió idiomàtica d’un mateix article de la Wikipedia s’havia de tractar aquesta informació per separat, de manera que corregir un error suposa que cadascun dels responsables d’aquestes 280 versions (suposant que hi ha la traducció per a cadascun dels idiomes en què la Wikipedia es troba disponible) en primer lloc se n’han d’adonar de l’errada, i després corregir-la.

Gràcies a Wikidata, de ser realitzada una única correcció a la font de dades de la qual beuen els diferents articles relatius a una mateixa entrada, la modificació es mostrarà automàticament en tots i cadascun d’aquests.

De la mateixa manera que la resta de projectes de la Fundació Wikimedia, Wikidata és col·laboratiu i obert a tota la comunitat internauta. La seva història va començar el març de l’any passat, impulsat pel capítol alemany de Wikimedia.

 

Copyleft 2013 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina
Etiquetes: