Windows Search 4.0 permet buscar continguts en diversos ordinadors

Compartir

La versió beta inclou una funcionalitat que permet buscar documents en altres ordinadors d’una xarxa local sempre que aquests també disposin de Windows Search 4 instal·lat.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Microsoft segueix perseguint a Google en matèria de cerques, tant "on" com "offline". I avui toca parlar del darrer apartat, el de les cerques offline (literalment, "fora de línia" en anglès) o cerca desktop en referència a què la recerca en si i els resultats obtinguts es refereixen a arxius i recursos de la màquina local.

D’un temps ençà, aquest és un problema creixent. Al principi de l’era de la microinformàtica, el volum d’informació generat per cada usuari no era prou gran com per a necessitar una eina específica per buscar documents i arxius. Però des de l’adveniment i popularització d’Internet entre els usuaris finals, les sinergies que això comporta han fet augmentar notablement no només la informació que es publica a la mateixa Xarxa, si no també la que es genera als ordinadors de cadascun de nosaltres. És per això que companyies com Apple (Spotlight), Google (Desktop) o la mateixa Microsoft han començat a preocupar-se pel rendiment de les eines de recerca en local. És una preocupació que no queda fora del món del programari lliure, amb iniciatives com Bagle per a Gnome, per exemple.

Si bé en les solucions presentades fins ara es centrava l’atenció en la cerca només a la màquina local, Microsoft ha volgut donar un toc diferent del seu programari i li ha afegit la capacitat de buscar no només en un ordinador, sinó també en altres màquines a través d’una xarxa local.

Aquesta funcionalitat, a la qual podríem donar el nom de "cerca distribuïda" és possible només cap a màquines que tinguin instal·lat aquest programari de Microsoft i, per tant, el seu contingut estigui també indexat de forma local.

A més, Windows Search 4.0 anirà informant dels resultats de manera instantània mentre teclegem la paraula o paraules que volem buscar, emprant una tecnologia semblant a la que en el seu moment va introduir el Spotlight d’Apple, encara avui considerat el millor sistema de cerca d’escriptori per la seva rapidesa i flexibilitat.

Altres novetats incloses en aquesta nova versió de Windows Search són el suport per a Encrypting File System (EFS), l’augment en la velocitat de la indexació i la possibilitat de recuperar-se d’errors lògics produïts per errors físics d’escriptura en disc.

Qüestions de privacitat

La funcionalitat estrella del nou Windows Search 4 pot ser al mateix temps la seva principal font de polèmica. El poder buscar entre diverses màquines en una xarxa local ens permet accedir a documents escrits per altres persones (companys de feina, gent amb la qual es comparteixi pis o dependències,…) que continguin informació personal i/o potencialment perjudicial, com ara números de comptes bancaris o claus d’accés.

La companyia de Redmond no ha manifestat res públicament sobre això, però l’anunci de la disponibilitat de la versió Preview de Windows Search 4.0 sembla haver passat prou desapercebut a la Xarxa com per a què no s’hagin aixecat opinions crítiques amb aquesta política de Microsoft. Així mateix, és de suposar que la versió definitiva del producte incorporarà algun tipus de referència per als continguts que no volem que constin en els índexs públics o bé una política de privacitat reflectida en algunes clàusules de la llicència d’ús.

Més informació:

Descàrrega de la versió preview de Windows Search 4.0
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B940157&x=13&y=21

Entrada en el bloc oficial de Windows Vista anunciant la nova versió d’aquest producte
http://windowsvistablog.com/blogs/windowsvista/archive/2008/03/27/announcing-the-windows-search-4-0-preview.aspx

Guillem Alsina