XBMC, media center per a Android

Compartir

Encara no està disponible a Google Play per a la seva descàrrega, malgrat que els betatesters tenen a la seva disposició el codi font per a compilar-lo i provar-lo.

Una imatge d'XBMC en plataforma de sobretaula

Una imatge d’XBMC en plataforma de sobretaula

Els responsables del projecte XBMC han donat a conèixer la seva nova iniciativa de port d’aquest media center al sistema operatiu Android.

Nascut originàriament per funcionar sobre la videoconsola Xbox de Microsoft original, XBMC és un programari de media center (centre de mitjans o centre d’oci multimèdia) que posteriorment ha acabat passant també a les principals plataformes de programari com Windows, Mac OS X i GNU/Linux.

XBMC per a Android és, segons els seus creadors, una rèplica exacta del mateix programa per a les altres plataformes en què està disponible, amb les mateixes funcionalitats.

El seu desenvolupament ve motivat, eminentment, per la cada vegada major disponibilitat de set-top boxes basats en Android, especialment per part de petits fabricants i integradors nord-americans i asiàtics.

Lluny de Google TV, una sèrie de fabricants han creat caixes basades en microprocessadors d’arquitectura ARM funcionant sota el mateix Android amb el qual treballen els nostres smartphones, habitualment la versió 2.x . Aquests set-top boxes acostumen a ser més flexibles que els seus homòlegs de grans marques amb Google TV, ja que suporten la connexió de perifèrics com ara qualsevol tipus de teclat (per USB, inclosos sense fils i reconeixent la seva configuració regional) o webcam. A més, tampoc es troben limitats a les apps de la botiga especial per a Google TV, si no que empren el Google Play habitual d’Android en qualsevol smartphone o tablet.

El principal espònsor d’aquest port d’XBMC ha estat, precisament, un d’aquests fabricants, Pivos, que té un set-top box amb Android en el seu catàleg de productes.

L’aplicació encara no es troba disponible a Google Play, que és on la podrem trobar després de tot el procés de creació i proves. De moment, es troba en fase beta, però els més impacients ja poden descarregar i compilar el seu codi font.

Quan es posi a disposició del públic, estarà disponible tant per a smartphones com per a tablets, doncs, a més dels set-top boxes, aquests dispositius implementen majoritàriament un port de sortida de vídeo compatible amb televisors i monitors, i són ja àmpliament emprats per a reproduir continguts multimèdia.

 

Copyleft 2012 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina
Etiquetes: