YouTube s’apunta a la moda 3D

Compartir

Dels vídeos pujats pels usuaris se’n generarà automàticament una versió 3D amb algoritmes matemàtics de càlcul de profunditats. Òbviament, per apreciar aquest efecte, és necessari disposar de maquinari de reproducció amb suport per a la tercera dimensió.


Un exemple de la conversió de vídeos de YouTube al 3D de manera automàtica
 

El servei de vídeo de Google ofereix des d’ahir a tots els usuaris, una funcionalitat que havia llançat en fase beta ja l’any passat, i que consisteix en crear de manera automatitzada una versió 3D dels vídeos carregats pels usuaris en els seus servidors .

Per a generar un vídeo 3D no serà necessari gravar directament en aquest format, si no que n’hi haurà prou amb qualsevol càmera que gravi en alta resolució real (1080p) i, en pujar-lo a YouTube, els servidors d’aquest ja s’encarregaran de crear una versió en tres dimensions del metratge.

Aquesta es farà a partir de càlculs matemàtics gràcies al què el sistema de YouTube ha après d’altres vídeos en 3D. El programari creat per Google permet calcular profunditats i ajustar l’efecte tridimensional en funció d’aquestes, prenent com a referència colors, llums i ombres del vídeo (en essència, diferències cromàtiques).

Aquest sistema aprèn constantment de vídeos filmats directament en tres dimensions, de manera que s’anirà millorant gradualment.

Per poder-ho apreciar, els internautes necessitaran disposar del maquinari adequat, ja sigui un televisor 3D amb capacitat de connexió a Internet, o bé un mòbil, tablet, portàtil o sobretaula amb capacitat per visionar continguts en tres dimensions.

 

Copyleft 2012 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina
Etiquetes: